Ümumi Dualar  

Ruhani inkişaf üçün dualar
 Məndə təmiz bir ürək yarat
 Ey mənim Rəbbim! Gözəlliyini ruzim
 Ucalsın Sənin Adın, Ya Rəbb mənim
 Səni and verirəm, Ey mənim Allahım
 Öz əbədiyyətinin şirin sularından
 O Fəzl Sahibi, Ən Səxavətlidir!
 Ey mənim Allahım, kəramət və
 O duanı Eşidən, ona cavab Verən
 Lütf eylə mənə, Ey mənim Allahım
 Ey mənim Allahım, Ey mənim Allahım
 İlahi! İlahi! Bu bir çıraqdır ki, Sənin
 İlahi! İlahi! Sənin bu bəndən, Sənə
 Ey Allah, mənim Allahım! Bu Sənin
 Ey Allah, mənim Allahım! Bunlar
 Odur Allah! Ey Allah, mənim Allahım
 Sən Ey Ruzi Verən! Sən Qərbdəki
 Ey Allah! Mənim ruhumu təravətləndir

Ana Səhifə
Sayt haqqında
Dua Kitabında Axtarış
Youtube-da bizə abunə olun

Azərbaycan Ənənəvi Bəhai İcması


Ruhani inkişaf üçün
dualar

 

Lütf eylə mənə, Ey mənim Allahım

Lütf eylə mənə, Ey mənim Allahım, Sənin məhəbbətindən və Sənin razılığından bol bir pay alım və parlaq işığının cazıbəsi ilə bizim ürəklərimizi məftun eylə, Sən Ey Ən Yüksək Sübut və Ən Şərəfli. Fəzlinin bir nişanəsi kimi, bütün günü və gecəni Sənin həyatverici yellərini mənə göndər, Sən Ey Kəramət Sahibi!

Sənin üzünü görməyi haqq edəcək bir iş görməmişəm, Ey mənim Allahım və yəqin bilirəm ki, dünya durduqca yaşasam da, bu inayəti qazanmaq üçün bir əməl etməyə müvəffəq olmazdım, çünki Sənin Kəramətin mənə çatmayınca, mərhəmətin məni sarmayınca, inayətin məni əhatə etməyincə bu bəndə Sənin müqəddəs məkanına heç vaxt yol tapa bilməz.

Bütün təriflər Sənin olsun, Sən Ey Ondan başqa Allah olmayan Allah. Fəzlinlə məni qabil eylə ki, Sənə yüksəlim, Sənin yaxınlığında məskən salmaq şərəfinə nail olum və yalnız Səninlə ünsiyyət edim. Səndən başqa Allah yoxdur.

Həqiqətən, Sən bir bəndəyə lütf etmək istəsən, Sən onun ürəyinin səmasından yalnız Sənin Özünün zikrindən başqa hər bir zikri və ya həvəsi silərdin və əgər Sən bir bəndəyə bəla nəsib etməli olsan, Sənin siman qarşısında onun əllərinin insafsızlıqla törətdiyi əmələ görə, Sən onu bu dünyanın və o biri dünyanın mənfəəti ilə imtahana çəkərdin ki, o onlarla məşğul olsun və Sənin zikrini tam unutsun.

-Bab

Copyright www.AzeriDua.com Bütün Hüquqlar Qorunur