Ümumi Dualar  

Ruhani inkişaf üçün dualar
 Məndə təmiz bir ürək yarat
 Ey mənim Rəbbim! Gözəlliyini ruzim
 Ucalsın Sənin Adın, Ya Rəbb mənim
 Səni and verirəm, Ey mənim Allahım
 Öz əbədiyyətinin şirin sularından
 O Fəzl Sahibi, Ən Səxavətlidir!
 Ey mənim Allahım, kəramət və
 O duanı Eşidən, ona cavab Verən
 Lütf eylə mənə, Ey mənim Allahım
 Ey mənim Allahım, Ey mənim Allahım
 İlahi! İlahi! Bu bir çıraqdır ki, Sənin
 İlahi! İlahi! Sənin bu bəndən, Sənə
 Ey Allah, mənim Allahım! Bu Sənin
 Ey Allah, mənim Allahım! Bunlar
 Odur Allah! Ey Allah, mənim Allahım
 Sən Ey Ruzi Verən! Sən Qərbdəki
 Ey Allah! Mənim ruhumu təravətləndir

Ana Səhifə
Sayt haqqında
Dua Kitabında Axtarış
Youtube-da bizə abunə olun

Azərbaycan Ənənəvi Bəhai İcması


Ruhani inkişaf üçün
dualar

 

Ucalsın Sənin Adın, Ya Rəbb mənim

Ucalsın Sənin Adın, Ya Rəbb mənim Allahım! Mən Sənin bir bəndənəm ki, Sənin mərhəmət ipindən tutmuşam və Sənin səxavət ətəyindən yapışmışam. Səni and verirəm o Adına ki, onunla görünən və görüməyən bütün yaranmiş şeyləri tabe etdin və onunla bütün xilqətin üzərinə həyat nəsimi əsdi - Özünün göyləri və yeri əhatə edən qüvvətinlə məni gücləndir və məni bütün xəstəlik və bəlalardan qoru. Mən şəhadət verirəm ki, Sən bütün adların Rəbbisən, istədiyində təqdir Sahibisən. Səndən başqa Allah yoxdur, Sən Qüdrətli, Hər Şeyi Bilən və Ən Hikmətlisən.

İlahi, mənə Sənin bütün aləmlərində fayda verən şeyləri nəsib eylə. Sonra yaratdıqların arasında seçilmişlərin üçün yazdıqlarını mənə qismət eylə - o kəslər ki, nə qınayanın qınağı, nə imansızın səs-küyü, nə də Səndən üz döndərənin uzaqlığı Sənə dönməkdən onlara mane ola bilmədi.

Sən, həqiqətən, Öz hökmranlığının gücü ilə Qoruyucusan. Səndən başqa Allah yoxdur, Qüdrətli və Ən Qüvvətli.

-Bəhaullah

Copyright www.AzeriDua.com Bütün Hüquqlar Qorunur