Ümumi Dualar  

Ruhani inkişaf üçün dualar
 Məndə təmiz bir ürək yarat
 Ey mənim Rəbbim! Gözəlliyini ruzim
 Ucalsın Sənin Adın, Ya Rəbb mənim
 Səni and verirəm, Ey mənim Allahım
 Öz əbədiyyətinin şirin sularından
 O Fəzl Sahibi, Ən Səxavətlidir!
 Ey mənim Allahım, kəramət və
 O duanı Eşidən, ona cavab Verən
 Lütf eylə mənə, Ey mənim Allahım
 Ey mənim Allahım, Ey mənim Allahım
 İlahi! İlahi! Bu bir çıraqdır ki, Sənin
 İlahi! İlahi! Sənin bu bəndən, Sənə
 Ey Allah, mənim Allahım! Bu Sənin
 Ey Allah, mənim Allahım! Bunlar
 Odur Allah! Ey Allah, mənim Allahım
 Sən Ey Ruzi Verən! Sən Qərbdəki
 Ey Allah! Mənim ruhumu təravətləndir

Ana Səhifə
Sayt haqqında
Dua Kitabında Axtarış
Youtube-da bizə abunə olun

Azərbaycan Ənənəvi Bəhai İcması


Ruhani inkişaf üçün
dualar

 

Məndə təmiz bir ürək yarat

Məndə təmiz bir ürək yarat, Ey mənim Allahım və sakit bir vicdan oyat, Ey mənim Ümidim! Qüvvət ruhu ilə mənə Əmrində təyid ver, Ey mənim Məhbubum və cəlalının nuru ilə yolunu mənə göstər, Ey mənim Muradım! Hüdudsuz qüdrətinlə məni müqəddəslik səmana yüksəlt, Ey mənim varlığımın Mənbəyi və əbədiyyətinin nəsimləri ilə məni sevindir, Ey mənim Allahım! Əzəli nəğmələrinlə mənə sakitlik ver, Ey mənim Munisim, qədim üzünün zənginliyi ilə məni Səndən başqa hər şeydən qurtar, Ey mənim Mövlam və əbədi Zatının zühuru ilə məni müjdələ, Sən Ey aşkarlardan ən Aşkarı və gizlilərdən ən gizlisi Allah!

-Bəhaullah


Copyright www.AzeriDua.com Bütün Hüquqlar Qorunur